Hội nghị, hội thảo

ICTU tham dự hội thảo “hệ thống thông tin quản lý trong kỷ nguyên số”

Sáng ngày 12/12/2018, Hội thảo “Hệ thống thông tin quản lý trong kỷ nguyên số” đã được tổ chức tại Học viện Ngân hàng. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp… với những bài báo cáo tâm huyết cùng trao đổi về các lý thuyết, triển vọng ứng dụng của Hệ thống thông tin quản lý tại Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Văn Huân – Trưởng khoa Hệ thống thông tin kinh tế cùng một số đồng chí trong khoa đã đại diện cho nhà trường đến tham dự.

PGS. TS. Nguyễn Văn Huân trình bày báo cáo tại Hội thảo

Tại Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Văn Huân đã trình bày báo cáo về vai trò của Hệ thống thông tin quản lý trong nền kinh tế số, giới thiệu Công nghệ ứng dụng trong nền kinh tế số là Blockchain, chia sẻ về định hướng ứng dụng của Công nghệ Blockchain trong quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng. Đồng thời nhấn mạnh “Vai trò của Hệ thống thông tin Quản lý hỗ trợ nền Kinh tế số”. Bài báo cáo đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các chuyên gia và các nhà khoa học.

Bên cạnh đó, đại diện nhà trường cùng với các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã thảo luận sôi nổi về một số vấn đề như: Chuyển đổi số – từ thực tiễn đến hoạt động nghiên cứu, đào tạo; Bàn luận về nhân tố tác động đến mức độ phát triển hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Lựa chọn nào cho Doanh nghiệp: Dữ liệu lớn hay Kho dữ liệu?; Quản trị dữ liệu – Từ lý thuyết đến thực tiễn trong hoạt động ngân hàng Việt Nam; Các xu hướng tiếp cận tiên tiến cho xử lý dữ liệu văn bản trong hệ thống thông tin; Học máy suốt đời: phương pháp tiếp cận tiên tiến gần với phương pháp học của con người; Khai phá quy trình – Một cách tiếp cận mới trong quản lý doanh nghiệp…

Ban tổ chức & các diễn giả chụp ảnh lưu niệm.

Hội thảo đã diễn ra thành công, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của Hệ thống thông tin quản lý trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội hiện nay.

Chia sẻ: