Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN TẠO NGUỒN NĂM HỌC 2022-2023

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên tạo nguồn năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

1. Ngành Thiết kế đồ họa: 02 vị trí

2. Ngành Công nghệ truyền thông: 01 vị trí

Chi tiết kính mời quý vị xem Kế hoạch bản full dưới đây.

SO 295_TB VV TUYEN DUNG GIANG VIEN TAO NGUON NAM HOC 2022 – 2023_TT DPT

Chia sẻ: