Phòng chức năng

Phòng Đào tạo

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (Tiền thân là Phòng Đào tạo – KH&QHQT thuộc Khoa CNTT được thành lập theo Quyết định số 79/QDĐ-TCCB ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)


2. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộccác lĩnh vực công tác: Đào tạo đại học, sau đại học và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.
Thực hiện các nhiệm vụ chính bao gồm: Công tác tuyển sinh; quản lý đào tạo đại học; đào tạo sau đại học; Công tác quản lý điểm; biên soạn giáo trình; kết nối nhà trường với doanh nghiệp; Công tác thư viện.
3. Cơ cấu, đội ngũ
Hiện nay phòng có 19 VC, NLĐ, bao gồm 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và 16 chuyên viên; 100% có trình độ đại học trở lên; số VC, NLĐ có trình độ sau đại học chiếm 65%.
Đội ngũ VC, NLĐ luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.
4. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ: Trưởng phòng (TS. Nguyễn Văn Tảo; TS. Vũ Đức Thái; TS. Lê Hùng Linh; PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa; TS. Nguyễn Duy Minh); Phó trưởng phòng (ThS. Trần Đình Chúc; ThS Phạm Đình Cường; TS. Dương Chính Cương; TS. Hoàng Quang Trung; ThS. Nguyễn Văn Thắng; ThS. Ngô Mạnh Tưởng; ThS. Đỗ Văn Toàn)
5. Danh hiệu và phần thưởng đạt được
Phòng Đào tạo là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua của nhà trường, nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Chia sẻ: