Phòng chức năng

Phòng Kế hoạch – Tài chính

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Phòng Kế hoạch – Tài chính (tiền thân là bộ phận Kế hoạch – Tài chính thuộc phòng Tổng hợp, nay là Phòng Hành chính – Tổ chức) được thành lập ngày 13 tháng 10 năm 2011 theo Quyết định số 1161/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên
2. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác kế hoạch, kế toán, thống kê, quản lý tài chính, tài sản của nhà trường theo quy định của Nhà nước.
3. Cơ cấu, đội ngũ: Phòng có 07 VC, NLĐ, trong đó 01 Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng, Kế toán trưởng và 03 kế toán viên
Kể từ khi được thành lập đến nay, tập thể viên chức, người lao động của Phòng luôn đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên; nhiều năm được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen đơn vị có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
4. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ: Trưởng phòng, kế toán trưởng (CN.Lương Thị Hoàng Dung; ThS. Nguyễn Hữu Thái; TS. Trương Thị Việt Phương); phó trưởng phòng (CN.Nguyễn Hoài Thu; ThS.Phan Thị Vân Giang)

Chia sẻ: