• NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

  1. Giới thiệu chung Truyền thông đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin để sáng tạo, thiết kế, xây dựng những ứng dụng đa phương tiện trong …

  Đọc tiếp
 • NGÀNH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG

  1. Giới thiệu chung – Ngành đào tạo: Công nghệ truyền thông (Communication Technology) – Trình độ đào tạo: Cử nhân – Thời gian đào tạo: 4 năm 2. Mục tiêu đào tạo …

  Đọc tiếp
 • NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

  1. Giới thiệu chung –  Ngành đào tạo: Thiết kế đồ họa (Graphic Design) –  Trình độ đào tạo: Cử nhân –  Thời gian đào tạo: 4 năm 2. Mục tiêu …

  Đọc tiếp
 • TUYỂN SINH 2019

  THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 KHOA TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (Tổng chỉ tiêu: 170) 1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước …

  Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner