• NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

  1. Giới thiệu chung Truyền thông đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin để sáng tạo, thiết kế, xây dựng những ứng dụng đa phương tiện trong …

  Read More »
 • NGÀNH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG

  1. Giới thiệu chung – Ngành đào tạo: Công nghệ truyền thông (Communication Technology) – Trình độ đào tạo: Cử nhân – Thời gian đào tạo: 4 năm 2. Mục tiêu đào tạo …

  Read More »
 • NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

  1. Giới thiệu chung –  Ngành đào tạo: Thiết kế đồ họa (Graphic Design) –  Trình độ đào tạo: Cử nhân –  Thời gian đào tạo: 4 năm 2. Mục tiêu …

  Read More »
 • TUYỂN SINH 2017

  THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 KHOA TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (Tổng chỉ tiêu: 150) 1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước …

  Read More »
Left-Banner
Right-Banner